Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice

VÅRE 4 FOKUSOMRÅDER:


1. Salg

2. Forhandlinger

3. Kundeservice

4. Kommunikasjon

Kurs i salg, kommunikasjon og kundeservice

VI TILBYR 12 FORSKJELLIGE PROGRAMMER

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


PROFESJONELT SALG®Lær komplekst salg av produkter eller tjenester der innkjøpsbeslutningen er stor og viktig for kunden.

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


SALESFORCE MANAGEMENTHvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


SIMPLUS® SALGSSTRATEGIERProgrammet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


SPRINT® TELESALGSalgstrening for alle som bruker telefonen som salgsverktøy.

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


PROFESJONELL KUNDESERVICE®For deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


EFFEKTIV FORHANDLINGSADFERDDette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


PRESTASJONSCOACHINGLær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


SALG OG MARKETING®Hvordan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.

Effektive møter


EFFEKTIVE MØTERHvordan planlegge og lede effektive møter.

Program i presentasjonsteknikk


OVERBEVISENDE PRESENTASJONERHvordan utvikle og gjennomføre overbevisende presentasjoner.

Program i sosial påvirkning


SOSIAL PÅVIRKNINGHvordan påvirke i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende.

Programm for bedring av personlige kommunikasjonsferdigheter


PERSONLIG KOMMUNIKASJONHvordan utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter i jobbsammenheng.

Programmer i salg, kommunikasjon og kundeservice


ØNSKER DU ET BEDRE RESULTAT?Meld dine ansatte på kurs i dag!Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende

Noen av kundene våre

 • Logo ABB
 • Logo BP
 • Logo Bring
 • Logo Codan
 • Logo UPS
 • Logo Medtronic
 • Logo Peterson
 • Logo Pfizer
 • Logo The Rezidor
 • Logo SAP
 • Logo Scandic
 • Logo SKF
 • Logo Telenor
 • Logo Exxon Mobil
 • Logo Ernst & Young